Vær ren i dit ord

Det handler ikke om mundhygiejne, men i stedet om at holde fokus på din kommunikation med omverdenen og ikke mindst dig selv.

”Vær ren i dit ord” ved at lade dine ord gå i retning af sandhed og kærlighed.

Denne sætning er den første leveregel præsenteret i min yndlingsbog ”De 4 leveregler”. Bogen er skrevet af den mexicanske læge og toltekiske healer Don Miguel Ruiz, som viderebringer sine forfædres dybe visdom. Hvad der umiddelbart kan lyde simpelt er langt mere indgribende og transformerende end man kan forestille sig. At ændre sit ord. Sin tanke. Sin følelse.

Disse magiske ord påvirker vores sundhed meget dybere end vi er bevidste om.

I biblen står følgende: ”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos gud, og ordet VAR gud”.

På samme måde defineres i socialkonstruktivismen: ”Selvet er en fortælling, der er skabt af de sociale relationer, selvet indgår i, mens viden om psykiske forhold skabes af det sprogspil, som en given gruppe benytter for at tale om noget.”

Ordet er centralt. Ordet er det grundlæggende værktøj i fortællingen og i det indbyrdes sprogspil.

Uanset hvilket sprog man taler, bliver ens hensigt åbenbar ved hjælp af ordet. Hvad man drømmer, hvad man føler, og hvad man i virkeligheden er, vil alt sammen fremgå gennem ord. Ordet er det stærkeste våben vi har og kan bruges til at skabe både kærlighed og had. Ikke kun mellem mennesker, men også indeni dig selv. Det menneske du kommunikerer allermest med, er dig selv. Din hjerne vil i vågen tilstand konstant generere tanker. Tanker om alt mellem himmel og jord. Tanker om dig selv, din laden og gøren. Aldrig er du ladt alene i tomhedens tåge.

En vigtig erkendelse er, at du med dine tanker kan være din sundheds værste fjende. For din krop har kun èt alarmsystem, den kan igangsætte uanset årsagen til truslen mod helbredet. Vi ville aldrig tillade andre at tale ned til os på samme måde, som mange af os tillader med vores egen tankestrøm at gøre. At være fanget i et tankespind, hvor vi konstant fordømmer og nedgør os selv skaber grobund for inflammation i kroppen. Inflammationen er det bål, som er tændknappen for mange både fysiske og psykiske sygdomme.

Manden som for alvor fik mig til at forstå denne sandhed er Arvin Larsen. Han er det mest inspirerende menneske, jeg nogensinde har været undervist af. Budskabet er soleklart. Du må ændre din tankegang for at skabe sundhed på alle planer. Du må elske dig selv i både ord og handling, udadtil som indadtil. For tanker er ikke toldfri, som Arvin Larsen siger. Man kan ikke blot udadtil være ren i sit ord og så tro, at den hellige gral er forvaret. I dine tanker – de ord, du konstant fodrer dig selv med, må du også arbejde på at tale mod kærlighed, ikke mindst selvkærlighed. Samtidig må du arbejde mod at finde helt dybt ind til de overbevisninger om dig selv, som fastlåser din udvikling.

Arvin Larsen var det spejl, som fik mig til at se mine egne løgne om mig selv og blive ren i mit ord.

 

/Naturlægen.

Arvin Larsen

Happy Lifesafers CVR: 40031588
Nygade 24, 8500 Grenaa
Mail: team@livs-vejen.dk
Tlf.: 2990 9728 


© 2018 LIVS-VEJEN.dk